از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن) ::: بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی‌وفاست. (حضرت علی علیه‌السلام) ::: عقل جز از طریق پیروی از حق کامل نمی شود.مام حسین (ع) ::: بپرهیز از ستم روا داشتن بر کسی که جز خداوند عزّوجلّ یاوری ندارد.امام حسین (ع) ::: بى نيازى از عذر خواهى، گرامى تر از عذر راستين است.امام علی (ع) ::: بنده دیگران مباش؛ در حالى که خداوند تو را آزاد آفریده است.امام علی (ع) ::: از کسانی مباش که برای دیگران که گناهی کمتر از او دارند نگران، و بیش از آنچه که عمل کرده امیدوار است.امام علی (ع)
زبان آموزی درخانه

زبان آموزی

اکثر افراد تعریف ساده و نزدیک به واقعیت (( یادگیری و درک مطلب با یا بدون قدرت مکالمه کامل یک زبان)) را به عنوان زبان آ»وزی میدانند اما این تغریف جامع و کامل نیست 

باید دانست زبان آموزی علاوه بر توانایی های مکالمه بر محاوره یعنی عمق بخشیدن به گویش نیز نیاز دارد که این کار نیازمند درک بالاتری از یک زبان با کنجکاوی در آن زبان و منطقه رشد و استفاده از آن میسر میشود.

به کودکان نگاه کنید:

کودک شما در دومین سال زندگی خود قدم بزرگی در جهت رشد و توسعه زبان گفتاری خود بر می دارد. همین که او شروع می کند تا از طریق ادای کلمات ، نیازها و احساسات خود را بروز دهد، شما می توانید با به حداقل رساندن دخالت های خود در گفتارش به او کمک کنید که بهتر بیاموزد. 

بروزترین روشهای زبان آموزی به روش مشاهده و تکرار_همانندکودکان_ و تکرار و تکرار است به همراه ساعتها فیلم و صدها تصویر.

در کنار آموزش کنجکاوی در مورد زبان مورد علاقه خودرا با تحقیق در مورد همان فرهنگ و جامعه گسترش میدهیم.

  پس بیایید شروع کنیم.

 آموزش زبان انگلیسی
 

آموزش زبان انگلیسی

یادگیری زبان به شیوه زبان مادری بوسیله ارتباط اشیاء با کلمات به شیوه تصویری. سبکی از آموزش که در بیش از 150 کشور دنیا و بسیاری از کمپانی های پیشرو مورد استفاده قرار میگیرد. روشRoseta stoneبراساس درک مستقیم،تصاویر،غوطه وری و تعامل با کاربر استوار است
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 463
 آموزش زبان آلمانی
 

آموزش زبان آلمانی

یادگیری زبان به شیوه زبان مادری بوسیله ارتباط اشیاء با کلمات به شیوه تصویری. سبکی از آموزش که در بیش از 150 کشور دنیا و بسیاری از کمپانی های پیشرو مورد استفاده قرار میگیرد. روشRoseta stoneبراساس درک مستقیم،تصاویر،غوطه وری و تعامل با کاربر استوار است
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 455
 آموزش زبان ایتالیایی
 

آموزش زبان ایتالیایی

یادگیری زبان به شیوه زبان مادری بوسیله ارتباط اشیاء با کلمات به شیوه تصویری. سبکی از آموزش که در بیش از 150 کشور دنیا و بسیاری از کمپانی های پیشرو مورد استفاده قرار میگیرد. روشRosetta stoneبراساس درک مستقیم،تصاویر،غوطه وری و تعامل با کاربر استوار است
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 472
 آموزش زبان ترکی استامبولی
 

آموزش زبان ترکی استامبولی

یادگیری زبان به شیوه زبان مادری بوسیله ارتباط اشیاء با کلمات به شیوه تصویری. سبکی از آموزش که در بیش از 150 کشور دنیا و بسیاری از کمپانی های پیشرو مورد استفاده قرار میگیرد. روشRosetta stoneبراساس درک مستقیم،تصاویر،غوطه وری و تعامل با کاربر استوار است
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 458
 آموزش زبان فرانسوی
 

آموزش زبان فرانسوی

یادگیری زبان به شیوه زبان مادری بوسیله ارتباط اشیاء با کلمات به شیوه تصویری. سبکی از آموزش که در بیش از 150 کشور دنیا و بسیاری از کمپانی های پیشرو مورد استفاده قرار میگیرد. روشRoseta stoneبراساس درک مستقیم،تصاویر،غوطه وری و تعامل با کاربر استوار است
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 486

صفحه 1 از 1 (تعداد کل : 5 )

    < 1 >